Salgs & Handelsbetingelser pr. 01.01.2010

Salg- og leveringsbetingelser:
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, varer i udvalg, salg, service og leverancer, også selvom ordregiver foreskriver andre betingelser i sin ordre. Fravigelser fra nedenstående skal være godkendt og underskrivet af Bella Beauty ApS for at være gældende.

Priser:
Alle priser er excl. moms. De oplyste priser ved er grossist priser ex. moms med mindre andet står anført. For private som ikke er moms registreret, er prisen 25% højere end de viste engros-priser. Priserne er de på fakturadagen gældende, undtagen hvor fast tilbud eller ordrebekræftelse er afgivet. Der tages forbehold for fejl i prissætningen af varer i prislisten.

Betaling:
Betalingsbetingelser er netto kontant dvs. forudbetaling / betaling med betalingskort, med mindre man har fået oprettet en kreditkonto. I så fald gives 10 dages kredit. Efter forfaldsdato beregnes en rente på 2% pr. påbegyndt måned svarende til 23,6% p.a. Endvidere tillægges et adm. Gebyr på kr. 100,- på rente- og kontoudskrifter. Rykkergebyr er på 100,00 kr.

Finansiering:
Der er mulighed for at få finansieret / leaset sit køb såfremt firmaet og personerne der ejer firmaet ikke står registreret i RKI og desuden opnår godkendelse af Bella Beauty aps. Spørg om yderligere information.

Levering og fragtpriser:
Der tillægges gældende fragtomkostninger på alle leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt eller opgivet på varen / webshoppen. Vi tager kr. 54,00 i fragtgebyr uanset vægt op til 2 kg og herefter postens takster.

Der tages højde for udgåede varer og lang leveringstid. Ved modtagelse af varer skal disse gennemgås for fejl og mangler. Såfremt der er skade på emballage skal dette anmeldes til transportøren og afsender.

Reklamation skal ved modtagelse og inden 7 dage:
Ved skader og mangler skal køber reklamere til leverandøren straks efter modtagelse dog senest 7 dage. Såfremt der opstår manko eller skader på varen eller emballagen under transport, skal modtageren straks påtale dette overfor transportøren og gøre påtegninger på fragtbrev eller følgeseddel. Samtidig skal leverandøren informeres senest samme dag for modtagelsen.

Returnering:
Ved alle handelskøb er der INGEN returret!

Nedsatte/udgåede/udløbne varer fra tilbudslisten er der ingen returret på under nogle omstændigheder. Der er også varer som har begrænset holdbarhed, disse er man selv ansvarlig for at tjekke vedmodtagelsen og inden 7 dage. Returnering af andre varer accepteres kun efter forudgående skriftlig aftale. Returvarer skal være ledsaget af brev, følgeseddel eller faktura, der refererer til den indgåede aftale. Returvarer skal fremsendes for kundens regning og risiko. Kreditering finder kun sted, hvis der foreligger en aftale og såfremt varen er ubrugt og ubeskadiget, samt i original og ubeskadiget emballage. I tilfælde af at varen tages retur senere end 8 dage fra fakturadato, vil en kreditnota blive reduceret med 25%. Efter 16 dage fra fakturadato finder kreditering ikke sted. Såfremt leverandøren har fejlleveret eller leveret defekte varer, afholder leverandøren fragtomkostningerne men ikke evt. tab forudsat af den sene levering.
Ved privatkøb fra ikke momsregistrerede kunder er der 14 dages returret, ved returnering af ubrugte og uåbnede varer i samme stand som ved levering. Køber bærer selv fragtomkostningerne.

Reklamationsret ved fabrikationsfejl:
Reklamation ydes i henhold til købelovens regler ved privatkøb.
Ved erhvervskøb er gældendede eventuelle forbehold, som er angivet i kataloger og brugervejledninger, tilbudsprislister, mv. På visse produkter, f.eks. demo varer og brugte varer, ydes en kortere reklamationsret.

VED ERHVERVSKØB (BUSINESS TO BUSINESS):
Der er 1 års reklamationsret mod fabrikationsfejl på varer fra Bella Beauty levere med mindre andet er aftalt. Der er ingen reklamationsret for slitage, forkert brug og forkert vedligeholdte varer. Skulle en vare gå i stykker ved normalt brug, sendes den, så vidt det er muligt, i original emballage med alt tilbehør og manualer. Viser det sig at varen ikke er i stykker, eller at fejlen ikke kan påvises ud fra kundens fejlbeskrivelse, vil varen blive returneret. Kunden vil derefter blive faktureret 750,00 kr. excl. moms til dækning af løn for fejlsøgning. Derudover faktureres også returporto. Hvis der konstateres fejl, repareres varen inden for rimelig tid eller ombyttes, og sendes uden leveringsomkostninger tilbage til kunden. Bemærk at nogle produkter produceres i USA, Asien mv. så derfor kan der gå nogle uger med at skaffe reservedele, såfremt der skal bruges en komponent som ikke er på lager.
Erhvervskunder opnår ikke ny reklamationsret ved reklamation og ombytning. Som erhvervskunder betragtes private virksomheder, offentlige institutioner, foreninger, fonde og selvejende institutioner.


GENERELT:
Ønsker du at gøre brug af reklamationsretten, bedes du sende en e-mail til info (snabela) bellabeauty.dk, og bede om returnummer. Du vil få sendt returnummer og beskrivelse af returneringsprocessen på e-mail indenfor 24 timer, og dette nummer skal påføres forsendelsen.                

Serviceaftaler:
Det er altid muligt at betale for en serviceaftale på alle produkter dyrere end 1.000 kr. Se muligheden HER.                                          

Købers ansvar:

Bella Beauty ApS sælger varer engros til kosmetisk og medicinsk brug.

De fleste produkter kræver træning/uddannelse og køber er derfor selv ansvarlig for download af manualer hvor dette kræves, samt uddannelse og videreuddannelse af personale. Køber er selv ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelsen af de købte genstande overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Køber bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes. Køber friholder sælger for ethvert ansvar, denne måtte ifalde overfor det offentlige eller overfor private på grund af den brug, køber gør af det købte herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke indhentet.

Køber bærer risikoen for skader som følge af farlige egenskaber ved brug af den købte genstand samt ansvar for sådanne skader. Det påhviler køber at holde sælger skadesløs med hensyn til krav, der måtte blive rejst mod sælger som ejer af de købte genstande på grund af farlige egenskaber ved disse.

Køber har inden købets indgåelse udvalgt genstanden og godkendt leverandør, fabrikat, leveringsbetingelser, specifikationer samt nærværende salgs- & handelsbetingelser.

Oxygenbehandling, micro dermabrasion, diamant hudslibning, ultralyd, hudanalyse, IPL, laser, tandblegning, mikronålebehandling, Hyfrecator, Dulac, elektrokosmetik og alle de andre metoder som bruges i produkter / maskiner solgt af Bella Beauty aps er kendte og beskrevne metoder. Resultater varierer dog meget fra person til person, hvorfor sælger ikke kan garantere for noget som helst konkret resultat. Køber er selv ansvarlig for løbende at holde sig orienteret om nye behandlinger med ovenstående og lovgivning herom, og at deltage i relevante kurser, således at nyeste information kan videregives til købers kunder på forsvarlig vis, og således at behandlingerne kan udføres i overensstemmelse med god skik og brug inden for branchen og under hensyn til den nyeste viden om behandlingsformen. Køber skal til enhver tid have en forsvarlig uddannet person til at betjene sine klienter, således at disse får en korrekt behandling. I tilfælde af, at lovgivningen på et tidspunkt måtte blive ændret på området, f.eks. ved at kræve specielt uddannet personale, er det købers pligt og ansvar at sørge for, at samtlige lovgivningskrav opfyldes.

Sælgers ansvar
Sælgers ansvar i forbindelse med erhvervelsen af produktet er til enhver tid begrænset til det købtes pris. Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder drifts-, avance- eller goodwilltab.

Køber bærer alle omkostninger, der er forbundet med at gøre krav gældende.

Vi benytter os også af Online Dispute Resolutions
for at give dig mere sikkerhed og ret til at klage.
KLIK HER for at klage.

Sidst redigeret 05.01.2010